Спортни Таланти Logo

Спортни таланти се включва в програма Еразъм +

11.06.2018

СД Спортни таланти кандидатства и получи финансиране по проект „Стоп на агресията и нетолерантността чрез спорта“ по програма Еразъм+.  Идеята на проекта е да събере 2 групи млади хора, от България и Полша и заедно да обменят опит, както и положителни и отрицателни практики по темата. Също така основен приоритет е да запознаем младежите с възможността да се ограничи и намали агресията и нетолерантността сред младите хора чрез спортни занимания.

Младежкият обмен ще се проведе в периода 23.08.2018 до 03.09.2018 в град Пловдив. Спортни таланти набира желаещи да участват в проектните дейности, като всички разходи по транспорта, настаняването и храненето са поети от организаторите.

 

За контакт:

ketenliev@gmail.com

vhristov32@gmail.com